آموزش بازاریابی محتوایی

تولید محتوا فرآیند ایجاد موضوعاتی طبق شخصیت (persona) خریدارانتان است که شامل محتواهای بصری یا کتبی است و این اطلاعات میتواند به عنوان یک پست بلاگ یا اینستاگرام، ویدئو، اینفوگرافی و... در دسترس مخاطبانتان قرار بگیرد.