آموزش مدیریت کسب و کار

اگر چه در تعریف استارتاپ بر این مسئله تاکیدی وجود ندارد که حتماً فعالیت آن در حوزه تکنولوژی یا فن آوری اطلاعات باشد، اما به دلیل اینکه بسیاری از استارت آپ ها در سالهای اخیر، حول این زمینه‌ها شکل گرفته‌اند، استارتاپ ها را به یک کسب و کار نوپا نسبت داده اند که در حوزه فناوری های نوین فعال هستند. راه اندازی استارتاپ و مدیریت کسب و کاری که مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد، نیازمند مطالعه مستمر و یادگیری مفاهیم و آشنایی با ابزارها و تکنیک های روز است. اینجا سعی می کنیم به راه اندازی و مدیریت استارتاپ شما کمک کنیم.