آموزش بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ، یک چتر مفهومی محسوب می‌شود. به جای اینکه سعی کنیم تعریف مستقیمی برای آن ارائه کنیم، بهتر است همه‌ی آن تکنیک‌ها و ابزارهایی را بشناسیم که زیر عنوان دیجیتال مارکتینگ قرار می‌گیرند. اما یک تعریف برای تقریب ذهن این است که در واقع بازاریابی دیجیتال شامل مجموعه همه ابزارها و فعالیت‌هایی است که برای بازاریابی محصولات و خدمات در بستر دیجیتال (وب، اینترنت، موبایل یا سایر ابزارهای دیجیتال) مورد استفاده قرار می‌گیرند. شاید بتوان «محتوا» را هسته مرکزی دیجیتال مارکتینگ دانست.