miladsafaei

میلاد صفائی

نویسنده شهر محتوا

محتواهای میلاد صفائی در مجله شهرمحتوا

ذهن هر فرد مجموعه ای از افکار خوب و بد، موافق و مخالف است. وجود این تضادها در ذهن درگیری های ذهنی را ایجاد می کند که رهایی از این درگیری ها و چگونگی سازماندهی آن ها نقطه...