miladsafaei

میلاد صفائی

نویسنده شهر محتوا

محتواهای میلاد صفائی در مجله شهرمحتوا

سفر مشتری به معنی کلیه مراحلی است که مشتری از زمان آشنایی با محصولات یا خدمات شما تا زمان خرید محصولات از شما طی می کند. چگونه می­دانید که مشتریان شما واقعا چه می­خواهند؟ چه...

ذهن هر فرد مجموعه ای از افکار خوب و بد، موافق و مخالف است. وجود این تضادها در ذهن درگیری های ذهنی را ایجاد می کند که رهایی از این درگیری ها و چگونگی سازماندهی آن ها نقطه...