میلاد صفائی: نویسنده شهر محتوا

بازاریابان دیجیتال مانند رهبران ارکستر هستند که با نقش‌آفرینان بسیار، تعداد زیادی از آلات موسیقی درخشان و پر سر و صدا و گروه کثیری از مخاطبین سر و کار دارند. این به معنای درک ظرائف الگوهای جدید وب و نحوه تعامل این الگوهاست و به دانش و درک نحوه عمل هر یک از کانال‌های اجتماعی و دیجیتال و شیوه تعامل...