نیلوفر نجیب نیا: نویسنده شهر محتوا

بسیاری از افراد قادر هستند تا متن‌های آموزشی، تحلیلی یا ادبی بسیار خوبی بنویسند. اما باید توجه داشت اینکه صرفاً حرفی برای گفتن داشته باشید، کافی نیست! یک پست وبلاگ عالی باید به درستی قالب بندی شود و از لحاظ ساختار برای مخاطب جذاب به نظر برسد. شاید بپرسید چرا باید محتوای متنی را فرمت بندی کنیم؟ زیرا خواندن یک...