پریوش دباغی: نویسنده شهر محتوا

بازاریابی محتوایی یکی از روش های جذاب و تاثیرگذار بازاریابی است که در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است. هدف از بازاریابی محتوایی افزایش فروش و سودآوری است. در واقع بازاریابی محتوایی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به یک کسب و کار برای رسیدن به این هدف کمک می کند. پس اگر محتوای شما منجر به این...