مصطفی عرب: نویسنده شهر محتوا

 بازاریابی محتوایی به عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه ‌های بازاریابی شناخته می‌شود که زیر مجموعه بازاریابی دیجیتال (Digital Marketing) محسوب می‌شود. با این حال، تولید محتوا نباید با بازاریابی محتوایی اشتباه گرفته شود؛ چرا که بازاریابی محتوایی شامل استراتژی مشخصی است و محتوا به تنهایی نمی‌تواند منجر به جذب مشتری شود. پس با این توصیف، فرق بین محتوا و بازاریابی محتوا در...