مهسا بابالوئی: نویسنده شهر محتوا

تولید محتوای با کیفیت، کار بسیار ارزشمندی است. اما محتوایی که دیده نشود و خوانده نشود، به چه درد می خورد؟! هیچ مدیری برای چنین محتوایی هزینه نمی کند و هیچ نویسنده ای از دیده نشدن محتوای خود خوشحال نمی شود. همانقدر که برای تولید محتوا ارزش قائل می شوید و انرژی صرف می کنید، برای افزایش جذابیت محتوایی که...